top of page

1. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării. Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de către Clinica Sana Clinic.

Sana Clinic înregistrează datele cu caracter personal pe care le introduceți în formularul de abonare la newsletter, în formularul de contact pentru programări precum și în momenul în care achiziționați bunuri sau servicii oferite de Sana Clinic.

Datele personale solicitate sunt utilizate pentru a vă putea informa despre serviciile noastre, oferte promoționale, informații utile și evenimente, soluționarea unor cereri speciale, întrebări și comunicarea unor eventuale reclamații, determinării profilului demografic al utilizatorilor, studii de piață și alte tipuri de statistici similare.

În cazul vizitatorilor site-ului, în cazul în care accesați și/ sau utilizați site-ul, următoarele categorii de date cu caracter personal ar putea fi prelucrate:

 • În cazul completării formularelor de sugestii, solicitării de informaţii suplimentare, completării formularului de contact şi/ sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon

 • În cazul abonării pentru primirea comunicărilor de marketing: nume, prenume, adresă de e-mail, sex, precum și date de tracking în vederea analizării gradului de interes pe care comunicările comerciale îl reprezintă pentru primitor (ex.: adresa IP, clickuri, accesări, localitate). 

 • În cazul înscrierii la evenimente online și/ sau offline: nume, prenume, adresă de e-mail, sex, profesie, specializare 

 • În cazul efectuării unei programări in vederea efectuarii de analize si proceduri medicale: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon (pentru ca persoanele care efectuează programarea să primească un sms de confirmare a programării). 

 • In cazul unei rezervari/comenzi şi plată de bunuri sau servicii prezentate pe site: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon

Aceste date oferă informații despre numele, adresa de e-mail, număr de telefon, data abonării si a dezabonării la newsletter, data vizualizării  unui mesaj personalizat si data la care un link din mesajul personalizat este deschis.

Datele sunt stocate, prelucrate si transmise de catre Sana Clinic cu respectarea legislatiei aplicabile cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

Sana Clinic  va asigura ca datele dvs. cu caracter personal sunt pastrate in siguranta, iar transmiterea lor catre terti nu se va face fara acordul dumneavoastra in prealabil, si numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora.

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web www.sanaclinic.ro,  va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre  Sana Clinic, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de noi  cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul www.sanaclinic.ro.

In momentul completarii formularelor disponibile pe www.sanaclinic.ro, Sana Clinic va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date personale ce se solicita.

Sana Clinic poate primi, și înregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dumneavoastra pe site-urile nostru. Politica Sana Clinic este prezenta pe site.


 

2. Drepturile dumneavoastra

Sana Clinic, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:

 • Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

 • Dreptul la portabilitatea datelor  – dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

 • Dreptul la rectificare  – corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)  – dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. Sana Clinic asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate, astfel cum sunt acestea prevazute la Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv  dreptul la informare (art. 13 si art. 14), dreptul de acces (art. 15), dreptul la rectificare (art. 16) dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17), dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 -), dreptul la opozitie (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (art. 22 si dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere (art. 77).

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.sanaclinic.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa SC Stoica Medical Center SRL la adresa de email: office@sanaclinic.ro .


 

3. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

Sana Clinic nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor clinicii, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Sana Clinic, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Sana Clinic sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.

Sana Clinic a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

Sana Clinic, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Totodata, Sana Clinic acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor  doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai Atelierului de Slabit, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor Sana Clinic sunt retinute pe o perioada de 10 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati cu privire la perioada de retentie.


 

4. Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Sana Clinic va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail., la adresa: office@sanaclinic.ro .


 

5. Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

In masura  in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet: www.dataprotection.ro

bottom of page